X

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO V OBJEKTU MLADINSKI CENTER OTON NA ŽUPANČIČEVEM SPREHAJALIŠČU 1, NOVO MESTO

Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, na podlagi 22. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO
V OBJEKTU MLADINSKI CENTER OTON NA ŽUPANČIČEVEM SPREHAJALIŠČU 1, NOVO MESTO

RAZPIS_2020

Nazaj na seznam