X

Vse novice

MC Oton s 30.7.2022 pričenja s prvo mladinsko izmenjavo

Skupaj s finskim mladinskim centrom Piispala, v začetku meseca avgusta v Novem mestu organiziramo izmenjavo z naslovom »Zdrav duh v zdravem telesu« ang. Healthy body, Healthy mind. Izmenjava bo trajala 7 dni in je namenjena mladim med 13. in 17. letom. Skupno bo na izmenjavi 24 udeležencev, 10 mladih iz finske, 10 mladih iz Slovenije ter po 2 mladinski vodji iz vsake države. Iskali in našli bomo povezave med zdravim telesom, zdravo hrano, zdravim umom, vse to skozi zabavo in različne aktivnosti. Stroški potovanja, nastanitve, programa in hrane bodo pokriti iz strani gostujoče organizacija in financirane iz programa Erasmus+.
Namen izmenjave je ta, da mladi spoznajo različne načine gibanja in najdejo tudi sebi primernega, s katerim bodo poskrbeli za dobrobit lastnega telesa in duha. Tekom tedna se bodo poleg športnih aktivnosti izvajale tudi delavnice s pomočjo katerih bodo mladi spoznali tudi svoje emocionalni svet in lastno doživljanje sveta
Jutra bodo na izmenjavi namenjena mehkemu prebujanju, del dneva bo namenjen golfu, plezanju, veslanju, jogi, dihalnim vajam, pustolovskemu parku, in še ostalim aktivnostim, ki se nahajajo v MO Novo mesto. Popoldanske ure pa bodo namenjene oblikovanju in organizaciji dogodka, ki bo namenjen splošni javnosti ter bo izveden zadnji dan izmenjave.

Preberi več

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC OTON

Preberi več

OGLED PREDSTAVE TESLA

GLASBENO-GLEDALIŠKI SPEKTAKEL O NIKOLI TESLI, ZA KATEREGA ŠTEVILNI TRDIJO, DA JE »ČLOVEK, KI JE IZUMIL 20. STOLETJE«.

Preberi več

ŠPORTNI MC OTON

Preberi več

JANUAR V MC OTON

Mladinski center Oton odpira svoja vrata
Mladinski center Oton je decembrski čas izkoristil predvsem za izvedbo predstavitev svojega programa po šolah v občini Novo mesto. Kot smo že poročali so bili odzivi zelo dobri in tem času so mladinski delavci obiskovali 4 različne osnovne šole v občini in nagovorili več kot 700 mladih, katerim je program Mladinskega centra namenjen. Tudi v začetnih mesecih novega leta, bo MC Oton prisoten na šolah v občini, predvsem na srednjih šolah. Poleg predstavitev in delavnic na šolah, pa MC Oton tudi redno odpira svoja vrata. V novem letu bo mladinski center, ki se nahaja na Župančičevem sprehajališču 1, odprt vsak četrtek in petek, med 14.00 -17.00, čaka pa na pester program
Četrtek, 13.1. - DAN ODPRTIH VRAT
Petek, 14.1. – POPOLDAN DRUŽABNIH IGER
Četrtek, 20.1. – MC ČVEKALNICA
Petek, 21.1. – DRSANJE NA MESTNEM DRSALIŠČU
Četrtek, 27.1. – KAJ POMENI BITI PROSTOVOLJC
Petek, 28.1. – OBLIKOVANJE SLOGANOV MC OTON
Vsi programi v MC Oton so brezplačni in se nanje ni potrebno predhodno prijavljati, razen če je to izrecno navedeno. Za vstop v mladinski center morajo mladi izpolnjevati PCT pogoj.
Svoje delovanje pa bo MC OTON nadgrajeval in širil tudi glede na potrebe mladih obiskovalcev, tudi sicer pa je letni načrt delovanja zastavljen široko in nagovarja potrebe in interese mladih, na podlagi predhodnega raziskovanja.
Lepo vas vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami ustvarite nove mladinske zgodbe v občini Novo mesto. Prvič se v novem leto srečamo v četrtek, 13.1. od 14.00 dalje.


Preberi več

MLADINSKI CENTER OTON

Osnovni namen mladinskih centrov in s tem tudi Mladinskega centra Oton je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in tako imenovane neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih in mednarodnih okoljih v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. Cilji delovanja mladinskih centrov so vzpodbujanje participacije mladih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa integracija mladih skozi boljše poznavanja položaja in vloge mladih v družbi. Mladinski center je tako organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Predstavljajo središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, in ponujajo tudi možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih.
Mladinski centri skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, skrbijo za mladinsko infrastrukturo, zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu. Nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov in sodelujejo pri izvajanju drugih programov v mladinskem sektorju v lokalnem okolju ter skrbijo za sproščeno, varno in aktivno preživljanje prostega časa.
Mladinske center Oton predstavlja osrednjo strukturo za izvajanje procesov mladinskega dela, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Mladinsko organiziranje je zelo pomembno za mlade in družbo na splošno, saj pospešuje osebni in socialni razvoj mladih ter pomaga pri integriranju mladih v družbo in za vzpostavljanje družbeno odgovornega ravnanja.

Preberi več

MLADINSKA TRŽNICA 2021

Preberi več

MLADINSKI CENTER OTON

Mladinski center Oton vabi!

Preberi več

Delavnica koobusov

V soboto, 24. 11. 2018 smo v sklopu Mc Oton organizirali delavnico koobusov. Mentorica delavnic je Renata Novak.

Preberi več